Conix Conix Conix
Меню

Срокове за изпълнение

Срокове за изпълнение

Процесът на изграждане на енергийно ефективен дом с дървена конструкция е значително по-кратък от този на конвенционалното строителство. Самото строителство е по-технологично благодарение на заготвянето на конструктивните елементи в контролирани заводски условия и възможността за механизиран монтаж.

Взависимост от етапът на завършеност, вида и сложността на довършителните работи се определят и сроковете за изпълнение. Ориентировъчен срок за изграждане на една къща с ЗП около 150м2 е три до четири месеца, завършена „до ключ“.

Начин на плащане

След като одобрите нашата оферта се сключва договор за изпълнение, в който подробно са описани сроковете за изпълнение, график на строителството, начини на плащане, гаранционни условия и други.

Плащането се извършва поетапно – при сключване на договора, при започване на монтаж и след предаване на обекта. Всички условия подлежат на договаряне с цел постигане на взаимоизгодно сътрудничество.

Гаранция

Различните строително монтажни работи имат различна гаранция съгласно БДС.

  • Конструктивни СМР, включително стоманобетонен фундамент – 10г.
  • Хидроизолационни и топлоизолационни работи – 5г.
  • Електро и ВиК инсталации – 5г.
  • Довършителни работи (настилки, облицовки, др.) – 5г.

Строителните системи имат гаранция от производителя.

  • Покривна система – 30г. за бетонни и керамични керемиди, 20г. или 15г. за битумни керемиди, 30г. гаранция на покритието.
  • Фасадна система – стандарта гаранция 5г., възможност за удължена гаранция 10г. и 15г.

Дълъг експлоатационен живот

Описаните по-горе част от системи и техните гаранции, заедно с качественото и технологично изпълнение осигуряват дълъг живот на сградата в порядъка на повече от 50г., а в историята на строителството има и дървени сгради на повече от 100г., в които се живее и днес.

Безспорно гаранциите са изключително важни, но те са ефективни само, когато са реални. Истинската гаранция е в това да имате добре проектиран дом, построен с качествени материали и системни решения, изпълнен технологично и качествено съгласно добрите съвременни строителни практики.