Conix Conix Conix
Меню

Отопление

Преди да засегнем темата за отоплението на нискоенергийния дом, нека да обърнем внимание на значимостта на енергийната ефективност. Тя е изключително важна, защото осигурява по-ниски разходи при експлоатация и намалява човешкия отпечатък върху околната среда, чийто постоянни изменения поставят високи изисквания към системите за отопление и охлаждане. Минималните изисквания към отоплението на сградите са описани в Наредба 7.

Взависимост от ефективността, която бихте искали да постигнете и готовността да инвестирате в изолационни материали с отлични характеристики, висококачествена дограма и ефективна отоплителна система, се постига различен енергиен клас на сградата. На база на направените изчисления се избира съответната отоплителна система, която да може да покрие нуждите на обитателите на дома.

На пазара има голямо разнообразие от отоплителни системи, работещи на различен принцип – биомаса, слънце, газ, фотоволтаични системи, централно отопление и БГВ.

Слънчевите колектори например безплатно осигуряват топлата вода на домакинството. Повечето слънчеви системи за затопляне на вода усвояват слънчева енергия посредством колектори, които представляват панели, проектирани и разположени на покрива на сградата на предварително определено място, на което максимално ще се утилизира енергията на слънцето, използвана за затопляне на водата, която преминава през тях. В същото време при тях има много ниски експлоатационни разходи и намалена консумация на конвенционални горива, което води до по-малки емисии на вредните газове.

Енергоефективните печки и котли на биомаса използват най-евтиното и най-екологичното гориво, предлагано на българския пазар. Горивните системи, изгарящи биомаса се смятат за екологично чисти и неутрални по отношение на отделянето на въглероден двуокис в околната среда. Като биогориво в бита се използва основно дървесната биомаса под формата на дървени пелети, трици и дърва. Използват се два основни вида горивни устройства на биомасата: Печки, камини и горивни камери и Котли. Ако домът Ви ситуиран на място, където има възможности за отопление и БГВ на газ, това също е много добра алтернатива, защото високоефективните кондензационни котли могат да постигнат до 96% средногодишен коефициент на полезно действие (КПД). За да изберете най-подходящата газова отоплителна система за вашия дом и необходимите към нея технически средства за управление, ще Ви насочим към колеги специалисти в областа, които ще ви помогне в определянето на най-доброто техническо и финансово решение. Отоплението на ток също е добър вариант, когато разчитаме на енергийно ефективни системи каквито са нискотемпературното водно подово отопление, висок клас енергийно ефективни климатици или конвектори, които лесно биха отоплили помещенията, ако предварително сме заложили на добри топлоизолационни материали и дограма.

Рекуперативни вентилации

Вентилацията е изключително важна за всеки нискоенергиен или пасивен дом. Тя осигурява осигуряване на пресен въздух и отвеждане на излишната влага, миризми и прах от помещенията. При естествената вентилация се наблюдават по-големи енергийни загуби, по-голямо количество прах, органични съденения, алергени, шум от околната среда, по-ниско ниво на комфорт на обитаване. Съвременно решение са принудителните рекуперативни вентилации, които спестяват до 80% - 90% енергия спрямо естествената вентилация, затоплят или охлади и филтрира свежия въздух. Рекуперативните вентилационни системи осигуряват добре вентилирани помещения в дома съгласно нормативните изисквания за качество на въздуха в обитавани помещения. В същото време те спомагат за предотвратяването на появата на конденз и мухъл по вътрешните стени без необходимост от значителни разходи за загряване на входящия външен въздух до комфортна температура.

За вентилацията на новия Ви дом е необходимо да се помисли на етап проектиране, част ОВК. Необходимо е да се разработи оптимално техническо решение на база площта на жилището, режим на експлоатация, конструктивни параметри, географско местоположение и нормативни изисквания за отопление и вентилация на новоизградените сгради.