Conix Conix Conix

Технология на изграждане

Технология на изграждане

Съвременната сглобяема къща има многобройни предимства: сухо строителство без мокри процеси и остатъчна влага, бързина на изграждане, устойчивост на земетръс, енергийна ефективност на дома. Това са само част от предимствата, които в световен мащаб правят така наречените сглобяеми („prefabricated“ – „изработени предварително“) къщи все по-предпочитани.

„Коникс Хоум“ изгражда нискоенергийни къщи с конструкция от дърво, които отговарят на най-високи стандарти за енергийна ефективност и интегрират най-новите технологии в строителството. Компанията поставя своя фокус върху високотехнологична производствена дейност, която позволява предварителното производство на конструкцията на къщата в контролирани заводски условия и монтаж на обекта в рамките на няколко дни.

Конструкцията на къщите се изпълнява от конструктивна дървесина, клас на якост С24, произход Германия. Дървесината е камерно сушена с влажност до 12%. Превантивно се защитава от влиянието на вредители чрез импрегниране, което дава съответен клас на защита взависимост от предназначението й. Обработката на дървесината може да бъде направена под налягане, с обмазване, пръскане или потапяне.

Заготвянето на конструкцията в заводски условия гарантира прецизност на изпълнението на всеки един детайл, по-кратки срокове за монтаж на строителната площадка и отлично качество на изпълнението.

В заводски условия могат да бъдат положени и инсталациите, предстенната обшивка от гипсокартон, фасадната система. Това значително намалява сроковете за изграждане и завършване „до ключ“. Позволява целогодишна работа и минимизира влиянието на външните атмосферни условия.

Заготвената в заводски условия конструкция се монтира с кран в рамките на няколко дни взависимост от големината на къщата и сложността на изпълнение.

Когато теренът не позволява достъп на тежка механизация, конструктивните модули се произвеждат с по-малки размери и се сглобяват на място на обекта.

За топлоизолация в конструктивната стена работим с различни висококачествени минерални вати – каменни и стъклени, с различни плътности, дебелини, топло и звукоизолационни характеристики.

Освен добре позната скелетно гредова конструкция, изграждаме и нискоенергийни къщи по канадска SIP технология. При тази система стенните, подовите и покривните модули се изпълняват от структурни изолационни панели с експандиран полистирен (EPS) с много висока плътност и коефициент на топлопреминаване λ=0.033 [W/m.K].