Conix Conix Conix

Проектиране

Първата и най-важна стъпка по пътя на реализацията на всеки нов дом е неговото проектиране.

Най-голямото предимство на това да изградите дома на мечтите си се крие във възможността всяко едно нещо в него да бъде съобразено с нуждите и начина на живот на обитателите му. Изграждането на нов дом под формата на нискоенегийна къща е отлична възможност да си осигурите функционалност, комфорт, здравословна среда и не на последно място по важност уют.

Екипът на „Коникс Хоум“ участва активно в процеса на проектиране. По този начин се съобразят всички технологични изисквания, оптимизират се всички излишни разходи, всички строителни системи и материали се остойностяват и избират предварително.

Нашата мисия е да превърнем всеки един проект в „Не просто къща, а дом.“

Възможностите за изработване на проектна документация са три – избор от различни готови архитектурни проекти, избор от типови проекти на „Коникс Хоум“ или проектиране по индивидуално задание.

Много и различни готови идейни проекти като архитектура, площ и визия може да намерите в Идейни проекти. При избор от тях, ние ще адаптираме проекта към избраната технология, ще се съобразим с всички особености и ще оформим детайлите, които при този тип строителство са изключително важни.

Типовите проекти на „Коникс Хоум“ са няколко на брой, като те дават възможност за функционален дом на добра цена. Целта на тези проекти е не само да бъдат съобразени всички особености в процеса на производство и изграждане на една „предварително произведена“ къща, но и да бъдат оптимизирани вложените ресурси, да бъдат намалени загубите на материали, което дава възможност и за намаляването на крайната стойност за реализиране на проекта.

Разбира се, можем да изготвим и индивидуален проект на дома изцяло по Ваше задание. Всеки нов дом следва да отговаря в най-голяма степен на начина на живот на неговите обитатели. Всяка изградена от нас къща е различна, защото носи индивидуалността на хората, чиито дом е.

Без значение по кой от трите начина ще се работи върху проектната документация в процеса на проектиране заедно ще помислим не само за визията на къщата и нейната функционалност, но и за всички други важни неща, които се изпълняват на по-късен етап и често биват омаловажавани. Такива са отоплителната и осигурителната системи, на които обръщаме внимание още на етап проект. Всяка една от тях има своите особености, които трябва да се предвидят и изпълнят на различни етапи от строителството. Също интериорът е добре да бъде планиран предварително по начина, по който ще се изпълни в последствие. Това елиминира всички проблеми, промени и казуси, които биха възникнали в процеса на изпълнение.

„Коникс Хоум“ съдейства по време на целия процес от издаването на виза за проектиране до въвеждане на сградата в експлоатация.

Необходими са следните документи за получаване на виза за проектиране:

 • Мотивирано предложение (изготвя се от архитект)
 • Kомбинирана скица (изготвя се от геодезист)
 • Документи за собственост на терена (предоставя се от собственика)
 • Скица на имота от Агенция по кадастър (предоставя се от собственика)

За изготвяне на пълна проектна документация са необходими:

 • Виза за проектиране
 • Геодезическо заснемане на терена
 • Геоложки и хидроложки проучвания на терена
 • Изходни данни от местните електроразпределително и ВиК дружества

Необходими са следните документи за получаване на виза за проектиране:

 • Мотивирано предложение (изготвя се от архитект)
 • Kомбинирана скица (изготвя се от геодезист)
 • Документи за собственост на терена (предоставя се от собственика)
 • Скица на имота от Агенция по кадастър (предоставя се от собственика)

За издаване на разрешение за строеж:

 • Пълна проектна документация по следните части:
  • Част „Архитектурна“
  • Част „Конструктивна“ + Оценка за съответствие
  • Част „Електро“
  • Част „В и К“
  • Част „ОВК“
  • Част „Енергийна ефективност“
  • Доклад за оценка на съотв. на част "Енергийна ефективност"
  • Част „Геодезическа“ (трасир. план и верт.планировка)
  • Част „ПБЗ“
  • Част „Пожарна безопасност“
 • Сключени предварителни договори за присъединяване с ел. и ВиК дружествата

>Можем да изготвим и доклад за съответсвие на проектната документация.

>Допълнително при необходимост и желание от страна на клиента можем да предложим:

 • Проект на ограда (архитектура, конструкции и геодезия)
 • Проект на покрита веранда или лятна кухня (BBQ)
 • Проект на басейн (архитектура и конструкции)
 • Спецификации на дограма ( врати и прозорци)
 • Благоустрояване и озеленяване; Площадково осветление; Поливна система; Алейна мрежа

Въвеждане в експлоатация

По време на строителството водим всички актове и протоколи за изпълнените от нас СМР. Заедно с тях ще получите и сертификати на вложените материали, които са необходими за въвеждане на къщата в експлоатация. Изготвяме технически паспорт и енергиен сертификат на сградата.