Conix Conix Conix
Меню

Предимства на сглобяемите къщи

Нискоенергийни къщи с дървена конструкция от Коникс Хоум

Съвременната сглобяемата къща има многобройни предимства: сухо строителство без мокри процеси и остатъчна влага, бързина на изграждане, устойчивост на земетръс, енергийна ефективност на дома. Това са само част от предимствата, които в световен мащаб правят така наречените сглобяеми (prefabricated – изработени предварително) къщи все по-предпочитани. Коникс Хоум проектира и изгражда нискоенергийни къщи с конструкция от дърво, които отговарят на най-високи стандарти за енергийна ефективност и интегрират най-новите технологии в строителството. Компанията поставя своя фокус върху високотехнологична производствена дейност, която позволява предварителното производство на конструкцията на къщата в контролирани заводски условия и механизиран монтаж на обекта в рамките на няколко дни.

Къщите се проектират по начин, който среща индивидуалните изисквания на обитателите и техния начин на живот с функционалността, комфорта, здравословната среда на обитаване и устойчивостта на новоизградения нискоенергиен дом. Коникс Хоум има за цел да създава домове с по-здравословен и по-комфортен живот, като същевременно сградата има положително въздействие върху околната среда. Всяко едно пространство в нея е усвоено ефективно. По време на експлоатацията на къщата не се изисква по-специална поддръжка или грижи.